Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Trang web này được sáng lập và điều hành bởi tổ chức gồm các chuyên gia bất động sản kinh nghiệm tại Bắc Ninh. Đại Tín Land là tên giao dịch của tổ chức. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc đồng ý với các điều khoản và điều kiện bên dưới.

1. Quyền từ chối trách nhiệm

Với sự quan tâm đặc biệt được thực hiện nhằm đảm bảo thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không cam đoan về mức độ chính xác và có quyền thay đổi thông tin trên trang web này (bao gồm các điều khoản và điều kiện dưới đây) bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Phải kiểm tra các điều khoản và điều kiện này mỗi khi sử dụng trang web để nắm được những thay đổi mới nhất.

Đại Tín Land cung cấp website này trên cơ sở “tương đối” và không đại diện hay đảm bảo nội dung chứa trên trang web (bao gồm từ ngữ, biểu đồ, thông tin quảng cáo, dữ liệu đo lường, các liên kết hay mục nào khác), đồng thời từ chối đại diện và bảo đảm thông tin đó. Những quan điểm được đăng tải trên website này không phải là ý kiến thực tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng như bất cứ cá nhân đóng góp nào khác cho website này không chịu trách nhiệm hay được phép đảm bảo, cam kết, ra điều kiện, quy định thời hạn, cũng như các việc liên quan đến điều kiện, chất lượng, hiệu suất, độ chính xác, độ phù hợp, độ thích ứng có chủ đích, quá trình hoàn thành, hay miễn virus từ những nội dung chứa trong website hoặc những nội dung đó sẽ chính xác, cập nhật liên tục, không bị gián đoạn hay không bị lỗi.

Bất cứ nội dung nào được đăng tải trên website này đều không liên quan hay được xem là tư vấn tài chính. Những thông tin có trên website này đều không phải là lời kêu gọi đầu tư đầu tư vào các danh mục khác nhau của Đại Tín Land và những quyết định đầu tư không nên phụ thuộc vào những thông tin đó.

2. Miễn trừ trách nhiệm

Phải thừa nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng website và mọi kết quả, thông tin có được từ website này, bao gồm bảo hành, điều kiện, cam kết, đại diện và điều khoản, dù rõ ràng hay hàm ý, về mặt pháp lý, Đại Tín Land được miễn trừ trách nhiệm trước những tổn thất từ việc sử dụng thông tin trên website của chúng tôi.

Đối với các trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất hay bóp méo sự việc, chúng tôi và tất cả những người đóng góp cho website này từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kì tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh, kể cả phát sinh trong trường hợp lừa đảo, trên hợp đồng hay bất cứ hoàn cảnh nào khác, và các phát sinh liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng website này.

3. Sở hữu trí tuệ

Bản quyền website này và nội dung trong đó thuộc về Đại Tín Land. Không được phép sao chép hoặc tái sao chép nội dung dưới bất kì hình thức nào. Không được sao chép hay liên kết trang web này với bất cứ trang web nào khác. Chỉ được phép in hoặc lưu trữ tạm thời các bản sao nội dung cho cá nhân với mục đích sử dụng phi thương mại.

Đại Tín Land hoan nghênh những liên kết đến trang web này từ trang web của bên thứ ba có liên quan. Tuy nhiên, nếu bị yêu cầu bằng văn bản của Đại Tín Land, các liên kết phải được xóa trong vòng 24 giờ.

Đại Tín Land và logo Đại Tín Land là nhãn hiệu được đăng ký thuộc bản quyền của Đại Tín Land. Nghiêm cấm sao chép các nhãn hiệu này từ bên ngoài để truy cập vào trang web. Không có nội dung nào trên trang web này được xem là cho phép hay cấp quyền sử dụng hoặc phân tán nội dung mà không có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản.

4. Sự gián đoạn và Thiếu sót trong dịch vụ

Trong khi chúng tôi cẩn trọng để đảm bảo rằng tiêu chuẩn của website này ở mức cao và duy trì tính liên tục của nó, Internet không phải lúc nào cũng là một phương thức ổn định và những lỗi, thiếu sót, gián đoạn dịch vụ và sự trì hoãn có thể xảy ra bất cứ khi nào. Do đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào vận hành liên tục website này (hay bất cứ phần riêng biệt nào của nó).

5. Vô hiệu

Trường hợp điều khoản và điều kiện nào của chúng tôi không thể thực thi (bao gồm cả điều khoản miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi), thì việc thực thi những phần khác trong điều khoản này vẫn không bị ảnh hưởng.

6. Liên kết

Trang web này có chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba mà Đại Tín Land không kiểm soát được. Đại Tín Land không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web của bên thứ ba hoặc bất kì tổn thất nào có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web của bên thứ ba. Sự hiện diện của một liên kết đến một bên thứ ba không nhất thiết là Đại Tín Land xác nhận trang web đó hoặc có hợp tác với chủ sở hữu trang web đó.

7. Trách nhiệm pháp lý

Những điều khoản, điều kiện và việc sử dụng website này được quản lí độc quyền bởi luật pháp Việt Nam và bất kì tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản, điều kiện và việc sử dụng đó phải tuân theo thẩm quyền của tòa án Việt Nam.

8. Chính sách bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong việc cung cấp dịch vụ. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách thông tin cá nhân được sử dụng như thế nào.

9. Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật cũng bao gồm các tập tin được sử dụng trên website và hướng dẫn người dùng cách kiểm soát hoặc xóa bỏ tập tin đó.